European exam centres

Slovakia

Bratislava

Azbuka Slovakia s.r.o.

Languages: Russian
Address:811 05 Bratislava, Gunduličova 4
Phone: +421 2 330 56 302

Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave

Address:811 02 Bratislava, Žižkova 10
Phone: +421 2 54410377

Infinity Language Institute

Languages: English
Address:821 05 Bratislava, Mlynské nivy 71
Phone: +421 917 55 44 55

International House Bratislava, s. r. o.

Languages: German, English, Slovak
Address: Bratislava, 811 06 Námestie SNP 14
Phone: +421 2 52 96 26 75

Maďarský inštitút v Bratislave

Languages: German, English, Slovak
Address:811 06 Bratislava, Bratislava, Palisády 54
Phone: + 421 2 524 429 61
Fax: + 421 2 524 429 60
loading
loading