Промени в броя на думите на писмените задачи

От месец октомври 2019 г. предстоят промени в броя на думите на писмените задачи за всяко ниво в изпитната система ECL

Броят на думите на писмените задачи за всяко ниво в изпитната система ECL ще се промени от месец октомври. Опорните въпроси ще бъдат опростени.
Задача 1 Задача 2 Време за изпълнение на двете задачи
Ниво A2 50 думи 50 думи 35 минути
Ниво B1 100 думи 100 думи 40 минути
Ниво B2 150 думи 150 думи 60 минути
Ниво C1 200 думи 200 думи 75 минути
Прочети повече

Видеокурс по общ български език като чужд

Видеокурсът по общ български език като чужд „Аз уча в България“ за ниво А1-А2 е предназначен за обучение и самообучение по български език на англоговорещи. Видеокурсът е създаден през 2016-2017 г от авторски екип от 6 преподаватели от Медицински университет – Варна и е подходящ за подготовка за сертифициране на езиковите постижения по ECL системата. >>>>>>

Прочети повече

Промяна в изчисляването на резултатите от езиковия ECL изпит в сила от изпитна сесия декември, 2016г


Изчисляването на изпитните ECL резултати е променено в полза на кандидатите..

Отпада изискването за постигане на 60% успеваемост на двата компонента (устен и писмен). Достатъчно условие за успешно положен изпит е постигнат общ среден резултат от 60% за всички 4 умения.

Това дава възможност за компенсиране на по-ниски резултати с един или повече по-добри резултати, постигнати по останалите компоненти.

Напр.:

Постигнати средно 40% на писмен изпит + средно 80%, постигнати на устен изпит = успешно положен устен и писмен изпит

или

постигнати 45% по едно от четирите уменията + 60% постигнати по друго от уменията + 60% по трето от уменията + 75% по четвъртото от уменията = 60% = успешно положен устен и писмен изпит.

Тази промяна влиза в сила от изпитната сесия през декември, 2016г. и не е валидна със задна дата. Новият начин за изчисляване на резултатите важи за комплексен изпит, положен само в една изпитна сесия и не се зачита при частично явяване на изпит (писмен или устен изпит), положен в различни изпитни сесии. .

News

Албена Добрева успешно защити дисертация на тема „Умението говорене като продуктивен компонент на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели (върху материал от Европейската изпитна системаза езикови сертификати - ECL)” Автореферат

News

Силвена Ставрева-Доростолска успешно защити дисертация на тема „Четенето с разбиране по български език като чужд за общи и академични цели с оглед на изпитната система ECL” Автореферат

International qualification

The ECL language exam has been acknowledged as an international qualification which can be offered for undergraduate admission in the United Kingdom.

For further information, see

http://www.ucas.com/sites/default/files/2015-international-qualifications.pdf

Прочети повече
loading
loading