ECL Консорциум

Създаване на ECL изпитите

След години на професионални проучвания и подготовка страните членки на Европейския съюз основаха през 1992 г. Консорциум със седалище в Лондон, който – с подкрепата на програмите ERASMUS и LINGUA – си постави за цел да разработи единна система от тестове за изпити по владеене на езиците на страните членки на ЕС. В съответствие с политиката на обединение и уеднаквяване в Евросъюза, поддържана и провеждана и от страните членки на Консорциума, учебната езикова система цели да осигури еквивалентност на изпитите и взаимно признаване на сертификатите за тях, без да е необходимо валидизирането им във всяка една държава.

 Още за езиците и изпитите в ECL

От названието “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” се роди абревиатурата “ECL”. Страните членки на Консорциума се представляват от национален център. На базата на уеднаквените в процеса на стандартизация критерии ECL изпитите могат да се полагат на английски, български, иврит, испански, италиански, немски, полски, румънски, руски, словашки, сръбски, френски, хърватски, чешки и унгарски.

 ECL езикови изпити

Съдържанието и структурата на изпитите са утвърдени след задълбочени и широки проучвания на специалисти и пилотни тестове на специализирани групи. ECL изпитите проверяват степента на устните и писмени умения на кандидатите за общуване по теми от личен и професионален характер.

 Равностойност

Равностойността е една от основните характерни черти на ECL изпитите. Тя се гарантира чрез уеднаквяване на принципите, върху които базират учебните материали и изпитните тестове за всеки от езиците. Структурата и характерът на самите изпити, както и критериите за оценяване на езиковата подготовка на кандидатите са еднакви за всички езици.

 Достоверност на изпита

Институциите членки на Консорциума отговарят за съставянето и проверката на тестовете по представлявания от тях език. За да се гарантира достоверността на изпитите, по време на тяхното оценяване се прилага принципът на двойната проверка.

Спазването на единните критерии при разработката на учебните и изпитни материали, при проверката на тестовете и при издаването на сертификатите се следи от контролна комисия, която се състои от специалисти, представляващи всички езици в Консорциума.

loading
loading