Дубликат на сертификат

Цената за преиздаване на международен изпитен сертификат ECL е EUR 10. Документ за плащането на допълнителната такса за преиздаване и попълнената заявка на формата за дубликат трябва да бъдат изпратени директно до изпитния ECL център в Унгария.

Mailing address is: 1/b Szántó K. J. 7633 Pécs, Hungary

e-mail: ecl@inyt.pte.hu

Data for wiring the money:

  • Name of beneficiary: Pécsi Tudományegyetem
  • Address of beneficiary: 7622  Pécs, Vasvári P. u. 4.
  • Beneficiary account no: HU40 10004885-10004012-15008231
  • Remarks: 39533
  • Name of beneficiary’s bank: Magyar Államkincstár
  • SWIFT code: HUSTHUHB
  • Intermediary bank name: Magyar Nemzeti Bank
  • SWIFT code: MANEHUHB

If you would like to pay in HUF please contact us at ecl@inyt.pte.hu

loading
loading