Съвети към кандидатите

Важни информации за изпита
Моля, прочетете съветите старателно

 • Моля, проверете дата, час и място на изпита си преди деня на изпита.
 • Моля, носете със себе си отпечатаното уведомление на изпита .
 • Моля, проверете Вашите лични данни и в случай, че има грешки, моля да ни уведомите по електронната поща на ECL сайта, най-малко един ден преди датата на изпита. Можете да намерите списък на нашите изпитни центрове в нашия сайт: eclexam.eu
 • Моля, отидете навреме до мястото на изпита, най-малко 20 минути преди началото на изпита.
 • Моля, носете си снимка и лична карта с Вас (паспорт или лична). При липса на документ със снимка, изпитниият център ще Ви дисквалифицира от изпита. Студентска лична карта не се приема.
 • По време на изпита можете да използвате на чина си само изпитните материали, Вашата лична карта и аксесоари, необходими за изпита.
 • Моля, изключете мобилния си телефон по време на цялата изпитна сесия.
 • Не е позволено да се говори или да притеснявате Вашите колеги по време на изпита.
 • Ако Ви хванат в измама или в опит за измама, ще бъдете дисквалифицирани.
 • Моля, носете най-малко две сини или черни химикалки с Вас. Можете да използвате химикалки само със синьо или черно мастило.
 • Печатни едноезични или двуезични речници могат да бъдат използвани по време на част „Писане“ на изпита, с изключение на тематичен речник. Моля, носете със себе си собствен речник. Изпитните центрове не могат да Ви предоставят такива.
 • Моля да слушате квестора (лицето, което упражнява надзор на изпита) и следвайте неговите / нейните инструкции. Моля, уведомете го / я веднага, ако не получите съответния материал за изпита, ако получите нечетлив текст или, ако той е непълен.
 • Моля, прочетете инструкциите на теста си внимателно и ги следвайте.
 • В случай, че имате съмнения за това, което трябва да направите, моля, обърнете се квестора. Въпреки това, не може да го молите за помощ в решаването на изпитната задача.
 • Може да напусне изпитната стаята, когато квесторът Ви позволи да го направите. Моля, пазете тишина в близост до изпитните стаите.
 • В случай, че забележите нещо нередно, което може да повлияе на резултата от изпита или на условията, при които се провежда изпита, моля да уведомите квестора.
 • Вие може да видите резултатите си (резултати от устен и писмен изпит) 30 дни след изпита на Вашата лична страница, като въведете паролата си и вашия PID (персонален идентификационен номер). Можете да влезете във Вашата лична страница чрез нашия сайт eclexam.eu
 • Моля, имайте предвид, че ние не сме в състояние да Ви дадем информация по телефона.
 • Успешно взелите изпит кандидати ще получат сертификатите си след един месец от датата на явяване.
 • Пълната информация за изпита е на разположение на: eclexam.eu

 Важно: Нарушаването на което и да е от посочените по-горе правила, може да доведе до дисквалификацията Ви. Благодарим Ви за разбирането и съдействието!

loading
loading