Изпитни такси

Изпитната такса се определя от Консорциума в евро еднакво за всички страни в Консорциума. Националните изпитни центрове във всяка страна обявяват изпитната такса в съответната национална валута.

loading
loading