Формат на теста

Ниво

A2

B1 B2

C1

Разбиране на прочетен текст        
Време (в минути)

35

35 45

45

Текстове (брой)

2

2 2

2

Брой на думите (без упътвания и примери)

общо

400-600

общо

500-700

общо

800-1000

общо

1000-1300

Правилни отговори

20

(по 10 за текст)

20

(по 10 за текст)

20

(по 10 за текст)

20

(по 10 за текст)

Писане        
Време (в минути)

35

40 60

75

Задачи (брой)

2

2 2

2

Брой на думите

общо

100

(50-50)

общо

200

(100-100)

общо

300

(150-150)

общо

400

(200-200)

Разбиране на прослушан текст        
Време (в минути) ca. 15-20  ca. 20-25  ca. 25-30  ca. 30-35
Аудиозаписи (брой)

2

2 2

2

Брой на думите (без упътвания и примери)

общо

400-600

общо

500-700

общо

800-1000

общо

1200-1500

Правилни отговори

20

(по 10 за текст)

20

(по 10 за текст)

20

(по 10 за текст)

20

(по 10 за текст)

loading
loading