тематични кръгове

Езикови изпити ECL
тематични кръгове

НИВО  A2
НАЧИНАЕЩИ
НИВО  B1
СЛАБО НАПРЕДНАЛИ

1. Личност

 • Лични данни
 • Външност / облекло
 • Ежедневие

1. Личност

 • Лични данни
 • Външност
 • Черти на характера

2. Приятелство и партньорство

 • Роднини, познати, приятели
 • Съученици / колеги

2. Приятелство и партньорство

 • Роднини, познати, приятели
 • Съседи
 • Съученици / състуденти / колеги

3. Семейство

 • Членове на семейството
 • Семейни събития  и празници

3. Семейство

 • Членове на семейството
 • Семейни събития и празници
 • Разпределение на задачите и ролите в семейството

4. Жилище / местоживеене

 • Къща / апартамент
 • Обзавеждане
 • Улица / град
 • Домакинска работа

4. Жилище / местоживеене

 • Жилищна среда
 • Къща / апартамент / жилищна кооперация
 • Обзавеждане и оборудване
 • Наем и сметки
 • Домакинска работа

5. Пътуване / транспорт

 • means of transport
 • timetable/information
 • buying tickets (bus, train, plane)
 • travelling documents

5. Пътуване / транспорт

 • means of transport
 • public transport
 • timetable/information
 • buying tickets / preparation for a journey
 • travelling abroad/travelling documents

6. Пазаруване / магазини

 • Магазини / пазари
 • Хранителни стоки
 • Облекло

6. Пазаруване / магазини

 • Магазини / пазари / търговски центрове
 • Хранителни стоки / стоки за домашна употреба
 • Облекло / електроуреди

7. Комуникация и поддържане на контакти

 • Поща (писма, картички)
 • Телефон
 • Есемес (SMS), Имейл

7. Комуникация и поддържане на контакти

 • Поща (писма, телеграми, колети)
 • Телефон (стационарен, мобилен, есемес- sms )
 • Интернет (електронна поща / Скайп/ чат)
8. Услуги

 • Ресторант (меню, поръчване, плащане)
 • Хотел (резервация, плащане)
8. Услуги

 • Банкови услуги (преводи, обмяна)
 • Ресторант (меню, поръчване, плащане)
 • Хотел (резервация, плащане)
9. Култура / забавления

 • Гости
 • Кино, театър
9. Култура / забавления

 • Гости
 • Кино, театър
 • Музеи
10. Време и метеорология

 • Сезони
 • Времето
10. Време и метеорология

 • Сезони
 • Времето
 • Прогноза за времето
11. Здраве / болести

 • Посещение при лекаря
 • Няколко често срещани болести (грип, настинка)
 • В аптеката
11. Здраве / болести

 • Посещение при лекаря
 • Често срещани болести и симптомите им
 • Рецепти / лекарства / аптека
12. Спорт

 • Популярни спортове
 • Спортуване
12. Спорт

 • Популярни спортове
 • Национални спортове
 • Спортуване
13. Медии

 • Телевизия / радио
 • Вестници / списания
13. Медии

 • Телевизия / радио
 • Вестници / списания
14. Хобита

 • Четене / слушане на музика
 • Предпочитан начин за прекарване на времето
14. Хобита

 • Градинарство / „Направи си сам”
 • Четене / слушане на музика
 • Личен компютър
15. Учене / работа

 • Учебни предмети
 • Популярни професии
 • Колеги
 • Разписание на учебните часове (програма)
15. Учене / работа

 • Видове училища
 • Учебни предмети
 • Популярни професии
 • Ежедневна програма
 • Колеги/ Шефове
16. Европейски съюз

 • Членове на ЕС
 • Пътуване, работа, мобилност в ЕС
17. Култура и цивилизация

 • Основни информации относно родната и чуждата страна (климат, валута, хранителни навици, ежедневие, празници, възможности за пазаруване и т.н.)
 • Туристически атракции
 • Възможности за пренощуване / ресторанти
KНИВО  В2 СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ KНИВО  С1НАПРЕДНАЛИ
1. Личност

 • Възрастови особености
 • Модели на поведение
 • Мода / облекло / козметика
 • Изразяване на емоция
1. Личност

 • Амбиции / кариера
 • Личност и общество
 • Проблеми на социалната интеграция
2. Приятелство и партньорство

 • Сприятеляване (лично, чрез интернет)
 • Роли в семейството
 • Взаимоотношения между мъже и жени
 • Отношения и контакти на работното място
2. Приятелство и партньорство

 • Форми на партньорство
 • Националности / малцинства
3. Семейство

 • Семейство / възпитание на деца
 • Взаимоотношение родител- дете
 • Взаимоотношения между поколенията / съвместен живот
 • Брак / форми на съвместен живот
3. Семейство

 • Социален статус на семейството
 • Система за семейни добавки
 • Свръхнаселение / спадане на раждаемостта
 • Семейство и кариера
4. Жилище / местоживеене

 • Собствено жилище / жилище под наем
 • Даване и вземане под наем
 • Покупка на жилище / жилищен кредит
 • Ремонт на жилището
 • Живот в града и на село
4. Жилище / местоживеене

 • Жилищна ситуация
 • Трудности при строежа на жилище
 • Причини за бездомничеството
 • Жилище и мобилност
 • Установяване у дома или в чужбина
5. Пътуване / транспорт

 • Шофиране/ правилник за движение по пътищата
 • Пешеходци / велосипедисти
 • Цели и форми на задграничните пътувания
 • Безопасност на движението по пътищата
5. Пътуване / транспорт

 • Проблеми в градското движение
 • Обществен транспорт или личен автомобил
 • Транспорт и опазване на околната среда
 • Туризмът като източник на приходи
 • Алтернативни средства за транспорт
 • Аспекти за развитие на трафика
6. Пазаруване / магазини

 • Навици при пазаруване
 • Вериги магазини, пазаруване по каталог
 • Квартални магазини или търговски центрове
 • Оплаквания на клиенти
 • Реклама
6. Пазаруване / магазини

 • Потребителско общество
 • Пазаруване на кредит / с кредитни карти / по Интернет
 • Изграждане на бизнес мрежи
 • Търговски туризъм
7. Комуникация и поддържане на контакти

 • Причини за разпространението на мобилните телефони
 • Ролята на езиковите познания в комуникация
 • Нарастващата роля на английския език
 • Социални мрежи в Интернет
7. Комуникация и поддържане на контакти

 • Интернет и бизнес комуникация
 • Факс и електронна кореспонденция или традиционни писма
 • Слабо разпространени езици  в сравнение с английски език
8. Услуги

 • Коли под наем
 • Видове застраховки
 • Туристически агенции
 • Поправки и ремонт  / гаранция
8. Услуги

 • Качество на услугите / гаранция
 • Рекламации и обезщетения
 • Обезпечение на качеството
 • Роля и значение на услугите
 • Организиране на програми и мероприятия
 • Електронни услуги / онлайн поръчки
 • Обществени услуги
9. Култура / забавления

 • Видове музика / музикални предпочитания
 • Книги или Интернет
 • Кино и театър или  телевизия и видео, DVD
9. Култура / забавления

 • Ролята на изкуствата в миналото и в настоящето
 • Колекции с обществена значимост и тяхното поддържане
 • Меценатство/ Спонсорство
 • Антични вещи / търгове
 • Исторически и културни паметници
10. Време и метеорология

 • Значение и точност на метеорологичната прогноза
 • Взаимовръзка между времето и здравословното състояние
 • Взаимовръзка между климата и растителния и животински свят
10. Време и метеорология

 • Природни бедствия и техните последици
 • Озонова дупка (произход, последствия)
 • Опасностите на глобалното затопляне
 • Взаимовръзка между времето и здравословното състояние
11. Здраве / болести

 • Доболнична помощ / болница – лекари-специалисти
 • Природолечение – лекарства
 • Предпазване от заболявания / профилактични прегледи
 • Здравословно хранене
11. Здраве / болести

 • Науката в служба на здравното дело / генетика
 • Нови техники и технологии в здравеопазването
 • Алтернативни методи на лечение
 • Здравен туризъм
12. Спорт

 • Спортуване – здравословен начин на живот
 • Игри с топки / отборни игри / правила
 • Водни спортове / Зимни спортове
 • Олимпийски игри
 • Опасни спортове
12. Спорт

 • Професионален спорт и спорт за здраве; допинг
 • Професионализъм/ аматьорство в спорта
 • Спортът и жените (шах, вдигане на тежести, бокс, футбол)
 • Екстремни спортове
 • Спорт и маркетинг
13. Медии

 • Особености на вестниците, рубрики
 • Сензации и новини
 • Медии и култура
13. Медии

 • Медийни групировки и империи
 • Обществена и комерсиална телевизия / радио
 • Обективност / безпристрастност при предаване на информацията
 • Звезди и знаменитости
14. Хобита

 • Занимания с изкуства
 • Клубове (спортен, културен, професионален)
 • Хоби и работа
 • Готвенето като хоби
14. Хобита

 • Съхраняване на традициите
 • Нетрадиционни и елитни хобита (голф, езда, гмуркане и др.)
 • Любител и / или професионалист?

 

15. Учене / работа

 • Езикови познания / специализация (специализирано обучение) / кариера
 • Равни шансове в образованието и намирането на работа
 • Безработица
 • Обменни програми
 • Стипендии за чужбина
 • Общодостъпно / елитно образование
 • Нови форми на обучение
15. Учене / работа

 • Свръхквалификация / шансове на работния пазар
 • Учене в продължение на цял живот
 • Намиране на работа / мобилност
 • Възможности за хората в неравностойно положение
 • Работна атмосфера / взаимоотношения между работодатели и подчинени
 • Професионално развитие / стимулиране
 • Защита на работниците и служителите / съкращение
 • Защита на интереси
16. Европейски съюз

 • Работа в ЕС
 • Езиково обучение / езикови познания / възможности за работа в ЕС
 • Образователни, икономически и др. програми на ЕС
 • Виза/ митница в ЕС
16. Европейски съюз

 • Ролята на ЕС в световната политика
 • Конкурентноспособност на ЕС в световната икономика
 • Уеднаквяване на законодателството
 • Обща валута
 • Национални държави и ЕС
 • Институциите на ЕС
17. Култура и цивилизация Родна и чужда страна

 • Население / малцинства
 • Исторически традиции / паметници
 • Културни ценности
 • Художествени и етнографски характеристики
17. Култура и цивилизация Родна и чужда страна

 • Икономически / политически / социални характеристики
 • Име и известност в световен мащаб
 • Връзки между двете страни
 • Различия в традициите / обичаите  / възгледите

 

18. Обществен живот

 • Обществени институции
 • Уреждане на административни дела
 • Местен живот
 • Обществена сигурност
 • Национални празници
18. Обществен живот

 • Държавна форма / законодателство / администрация / правосъдие
 • Политически партии / неправителствени организации
 • Чистота на обществения живот (напр. липса на корупция и др.)
 • Избори / референдуми
 • Професионални съюзи / защита на интереси
19. Защита на околната среда

 • Замърсяване (въздух, вода, почва и др.)
 • Разделно събиране на боклука
 • Преработка на отпадъци
 • Алтернативни източници на енергия
19. Защита на околната среда

 • Превенционни мерки и програми за опазване на околната среда
 • Екологични катастрофи и техните последици
 • Международно сътрудничество за опазване на околната среда
 • Инвестиции за опазване на околната среда и резултатите от тях
20. Съвременни теми / събития

 • Обществен живот
 • Икономика
 • Изкуство
 • Спорт
20. Съвременни теми / събития

 • Обществен живот
 • Политика
 • Икономика
 • Изкуство
 • Спорт
21. Глобализация

 • Мултинационални компании
 • Уеднаквяване (облекло, хранене, култура, потребителски стоки)
 • Глобализация / съхраняване на националните особености
 • Английският език в сравнение с по-малко разпространените езици

 

22. Актуални етични въпроси

 • Генетично модифицирани храни (ГМО)
 • Клонирането
 • Опити с животни
 • Ядрени опити
23. Актуални икономически и социални въпроси

 • Икономическа престъпност / корупция
 • Контрабанда на стоки и хора
 • Нелегална емиграция и работа
 • Престъпност
 • Човешки права
 • Пушене

 

loading
loading