Подмяна на сертификат с отпечатана грешка

Центърът за акредитация по чужди езици преиздава само тези сертификати, които са издадени не повече от една година (12 месеца) по-рано и само след доказването на  сгрешения  сертификат. Цената на преиздаване на международния изпитен сертификат ECL е 10 EUR. Разходите за преиздаването на документа се заплащат от страната, която е отговорна за грешката. (Това е или изпитен или регионален изпитен център). Може да изискате  международния сертификат да бъде препечатан, като попълните формуляра на този линк: тук

 

Address : 1/b Szántó K. J. 7633 Pécs, Hungary

e-mail: ecl@inyt.pte.hu
Data for wiring the money:

  • Name of beneficiary: Pécsi Tudományegyetem
  • Address of beneficiary: 7622  Pécs, Vasvári P. u. 4.
  • Beneficiary account no: HU40 10004885-10004012-15008231
  • Remarks: 39533
  • Name of beneficiary’s bank: Magyar Államkincstár
  • SWIFT code: HUSTHUHB
  • Intermediary bank name: Magyar Nemzeti Bank
  • SWIFT code: MANEHUHB

In case you would like to pay in HUF please contact us at: ecl@inyt.pte.hu

loading
loading