Устен изпит

Елементи на устния изпит

  1. част: Представяне под формата на разговор (около 3-5 минути); не се оценява
  • Целта на тази част е кандидатите да се отпуснат, да се адаптират към изпитната ситуация, както и изпитващият да се сдобие с насочваща информация за по-нататъшното протичане на изпита.
  • Ако на изпит се явят двама кандидати, които вече се познават, те трябва да бъдат помолени да се представят взаимно на изпитващия.
  • В противен случай кандидатите трябва да бъдат помолени да си задават взаимно въпроси по една или две от долупосочените теми:

–        членове на семейството;
–        училище или висше учебно заведение, в което учи;
–        работно място;
–        село или град, където живее;
–        жилище;
–        хоби, спорт или други дейности, които извършва редовно;
–        как обича да прекарва ваканцията / отпуската си;
–        къде е пътувал досега;
–        защо учи.

  1. част: Разговор по зададена ситуация – свободна размяна на идеи

(5-8 минути)

(Тематични кръгове: вж. приложението)

  • Изпитващият преподавател представя накратко избраната от него тема и чрез директно зададени въпроси към двамата кандидати провокира разговор между тях.
  • Трябва да се предостави възможност на кандидатите да проведат непрекъснат разговор по зададената тема в рамките на времето, с което разполагат.
  1. част: Самостоятелно развиване на тема въз основа на визуален стимул

(5-8 минути)

  • Нагледният материал и примерните въпроси се предоставят на разположение на изпитните центрове от Секретариата.

Parts of the Exam: http://eclexam.eu/bulgarian/parts-of-the-exam//

Oral exam – sample performance

English
Level B1
Level B2
Level C1

German
Level A2
Level B1
Level B2
Level C1

Hungarian
Level A2
Level B1
Level B2
Level C1

 

 

loading
loading