Цели

ECL Консорциумът (Европейския консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици) е сдружение на институциите, представляващи европейските езици. Неговата цел е:

  • да се насърчи взаимното преподаване на езиците на Европа (специална връзка с по-малко широко преподаваните и използваните езици), както и разпространяването на системата.
  • да осигури единни, надеждни и валидни стандарти за оценка на постигнатите езикови познания с помощта на езиков изпит ECL, стандартизирана система за тестване на езиците на страните членки на Европейския съюз, както и тези на страните кандидатки.
  • да се осигури сравнимост на получените сертификати и изпитните резултати, постигнати по различните езици, както и за кандидатите и потребителите (работодателите), с помощта на ECL изпита в съответствие с целите за сближаване на Европейския съюз.
loading
loading