Промени в броя на думите на писмените задачи

loading
loading