Chyby v certifikátoch

Ak certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky ECL obsahuje nesprávne údaje, tak danému kandidátovi bude na jeho žiadosť vystavený nový certifikát. Náklady za vystavenie nového certifikátu uhradí tá strana, ktorá je zodpovedná za nesprávne údaje. Formulár potrebnej žiadosti je k dispozícii na internetovej stránke.

Poplatok za vystavenie nového certifikátu je 20 eur a je potrebné ho uhradiť na nasledujúci účet. K žiadosti je potrebné priložiť aj doklad o úhrade tohto poplatku.

Majiteľ účtu: Pécsi Tudományegyetem
Adresa majiteľa účtu: 7622 Pécs, Vasvári Pál Straße 4, Ungarn
Číslo účtu:HU42-11763316-50102884-00000000
Variabilný symbol: 800028
Názov banky: OTP Bank Nyrt.
SWIFT Code:OTPVHUHB
Adresa banky: 7621, Pécs, Rákóczi út. 44.

loading
loading