Kópie certifikátov

Pri strate alebo poškodení certifikátu o úspešnom absolvovaní skúšky ECL môže Národné skúškové centrum ECL vystaviť kópiu na základe žiadosti, ku ktorej je potrebné priložiť aj doklad o úhrade poplatku za vystavenie kópie certifikátu. Potrebný formulár  je k dispozícii na internetovej stránke.

Poplatok za vystavenie kópie certifikátu je 20 eur a je potrebné ho uhradiť na nasledujúci účet. Potvrdenie o úhrade priložte k žiadosti.

Majiteľ účtu: Pécsi Tudományegyetem
Adresa majiteľa účtu: 7622 Pécs, Vasvári Pál Straße 4, Ungarn
Číslo účtu:HU42-11763316-50102884-00000000
Variabilný symbol: 800028
Názov banky: OTP Bank Nyrt.
SWIFT Code: OTPVHUHB
Adresa banky: 7621, Pécs, Rákóczi út. 44.

loading
loading