Úrovne skúšok ECL

Skúšky ECL možno absolvovať na 4 úrovniach:

Úroveň A2
Úroveň B1
Úroveň B2
Úroveň C1

Špecifické jazykové požiadavky:

Slovenčina ako cudzí jazyk

loading
loading