Cieľová skupina

Na jazykovú skúšku ECL sa môžu prihlásiť tí kandidáti, ktorí dovŕšili 14 rokov v tom roku, kedy prebieha skúška. Jazyková skúška ECL predstavuje všeobecnú jazykovú skúšku a nie je špecifikovaná pre určitú vekovú skupinu, pohlavie, kultúru, krajinu alebo povolanie.

loading
loading