Publikácie

ECL príspevky na konferencii / články v časopise:

 Pavlova R. Slovenčina ako cudzí jazyk – medzinárodný certifikát ECL, 2010. In: Nová filologická revue: Časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. Banská Bystrica, 2010. ISSN 1338-0583, 2. roč., Nr. 4 (2010), s. 94-98.

Pavlova, R. Jazyková skúška ECL ako spôsob verifikácie znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka, 2007. In: Veda – Vzdelanie – Prax. 3. časť: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR: Nitra, 14.-15. november 2007/Eva Szórádová, Jozef Polák, Marcela Červeňanská. Nitra: UKF, 2007.  ISBN 978-80-8094-204-5, s. 243-246.

Testovanie a certifikácia jazykových zručností. Recenzent: Patrik Šenkár, Katarína Dudová, 2018. In: Moderné jazyky v súčasnej Európe; zostavila Elena Zelenická. – 1. vyd. – Nitra: UKF, 2018. – ISBN 978-80-558-1359-2. s. 7-13.

Zelenická, E. – Machová, R : Testovanie a certifikácia jazykových zručností ; recenzent: Patrik Šenkár, Katarína Dudová, 2018. In. Moderné jazyky v súčasnej Európe ; zostavila Elena Zelenická. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2018. – ISBN 978-80-558-1359-2, S. 7-13.

Zelenická, E. : Certifikácia znalostí cudzích jazykov v európskom kontexte, 2011. In. Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Nitra : SPU, 2011. – ISBN 978-80-552-0713-1, S. 285-290.

loading
loading