Formát testov

Úrovne

A2 B1 B2 C1

Čítanie textu s porozumením

Čas 35 minút 35 minút 45 minút 45 minút
Počet textov 2 2 2 2
Počet slov (bez inštrukcií, príkladov a zadania úloh)

spolu

400-600

spolu

500-700

spolu

800-1000

spolu

1000-1300

Počet úloh

20

(pre každý text 10)

20

(pre každý text 10)

20

(pre každý text 10)

20

(pre každý text 10)

Tvorba (štylizácia) textu

Čas 35 minút 40minút 60 minút 75 minút
Počet zadaní 2 2 2 2
Počet slov

spolu

100

(50 slov na každú úlohu)

spolu

200

(100 slov na každú úlohu)

spolu

300

(150 slov na každú úlohu)

spolu

400

(200 slov na každú úlohu)

Počúvanie textu s porozumením

Čas ca. 15-20 minút ca. 20-25 minút ca. 25-30 minút ca. 30-35 minút
Počet textov 2 2 2 2
Počet slov (bez inštrukcií, príkladov a zadania úloh)

spolu

400-600

spolu

500-700

spolu

800-1000

spolu

1200-1500

Počet úloh

20

(pre každý text 10)

20

(pre každý text 10)

20

(pre každý text 10)

20

(pre každý text 10)

Komunikačné zručnosti

Čas (pri dvoch kandidátoch) ca. 15-18 minút ca. 18-20 minút ca. 18-20 minút ca. 18-20 minút
Čas (pri troch kandidátoch) ca. 22-25 minút ca. 28-30 minút ca. 28-30 minút ca. 28-30 minút
Čas (pri jednom kandidátovi) ca. 10-12 minút ca. 13-15 minút ca. 13-15 minút ca. 13-15 minút
Počet úloh 2 2 2 2

 

loading
loading