Zmena termínu konania skúšky

V prípade, ak sa kandidát nemôže dostaviť na skúšku, je oprávnený podať písomnú žiadosť o zmenu termínu skúšky. Za poplatok bude môcť kandidát absolvovať skúšku v nasledujúcom možnom termíne. Takáto zmena termínu konania skúšky je možná iba raz. Formulár žiadosti o zmenu termínu konania skúšky nájdete na stránke Národného skúškového centra ECL.

Ak sa kandidát prihlásil na skúšku v celkovom rozsahu, tak je možné zmeniť termín iba pre celý rozsah skúšky. Nie je možné presúvať termín iba na ústnu alebo písomnú časť. Lehota na podanie žiadosti o zmenu termínu konania skúšky je 10. deň odo dňa, kedy sa skúška konala v pôvodnom termíne.

loading
loading