Typy úloh a žánre textov používané na skúške ECL

 

ÚROVEŇ A2 B1 B2 C1

ČÍTANIE TEXTU S POROZUMENÍM

Typy úloh

 

 • priradenie
 • text s prázdnymi miestami
 • otázky k textu
Žánre textov oznámenie, inzerát, brožúra, cestovný poriadok, návod na použitie, krátke správy, súkromný a obchodný list, jedálny lístok inzerát, blog, list, brožúra, návod na použitie, jednoduché články, súkromný list, prospekty, novinové články inzerát, článok, správa, blog, list, správy, novinový článok článok, správa, popis, blog, správy, novinový článok

TVORBA (ŠTYLIZÁCIA) TEXTU

Žánre textov e-mail, diskusný príspevok, oznámenie, poznámky správa, e-mail, diskusný príspevok správa, e-mail, diskusný príspevok článok, správa, e-mail, esej, diskusný príspevok

POČÚVANIE TEXTU S POROZUMENÍM

Typy úloh
 • Multiple-Choice

(výber z 3 možností)

 • priradenie
 • otázky k textu
 • Multiple-Choice

(výber z 3 možností)

 • priradenie
 • otázky k textu
 • Multiple-Choice

(výber z 3 možností)

 • otázky k textu

 

 • Multiple-Choice

(výber z 3 možností)

 • otázky k textu
hlásenie v rozhlase, rozhovory, interview, krátke správy, oznámenie, portréty, reklamy, popis cesty správa, rozhovor, interview, krátka prednáška, prezentácia, správy, vysielanie v rádiu správa, rozhovor, informačné akcie, krátke prednášky, interview, populárno-náučné prejavy, reportáž, prezentácia, diskusný príspevok správa, diskusia, debata, rozhovor, informačné akcie, interview, krátka prednáška, správy, populárno-náučné prejavy

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

Typy úloh
 1. Úvodný rozhovor (neposudzuje sa)
 2. dialóg: riadený dialóg na stanovenú tému
 3. monológ: monologické vyjadrenie stanoviska k téme za pomoci obrázkového materiálu

 

loading
loading