Nahliadnutie

– Na základe žiadosti si môžu kandidáti vopred dohodnúť termín, kedy im bude umožnené nahliadnuť do ich vypracovaných úloh, a to vrátane hodnotenia, kľúča správnych odpovedí a hodnotiacich kritérií. Rovnako si môžu vypočuť nahrávku svojej ústnej časti. Maloletých kandidátov sprevádza zákonný zástupca.

Formulár žiadosti o nahliadnutie je k dispozícii na internetovej stránke (www.eclexam.eu).

– Táto žiadosť musí byť podaná najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia výsledkov riaditeľa Národného skúškového centra ECL, a to poštou alebo emailom.

emailová adresa: ecl@inyk.pte.hu

poštová adresa: (doplniť adresu)

– Nahliadnutie, príp. vypočutie nahrávok je možné v priebehu 15 dní odo dňa zverejnenia výsledkov.

– Kandidáti sú pripustení k nahliadnutiu vo vopred dohodnutom termíne v národných centrách pre jazykové skúšky ECL.

– Kandidáti majú na nahliadnutie čas 45 minút. Počas nahliadnutia si môže kandidát odpísať svoje odpovede a počas počúvania nahrávky si môže robiť poznámky. Je zakázané vytvárať elektronické kópie nahrávky z ústnej časti.

– Poplatok za nahliadnutie je 10 eur, ktorý je potrebné uhradiť v deň, kedy sa toto nahliadnutie koná, a to v danom národnom centre.

loading
loading